Ładowanie strony
Ukruszone zeby sieczne
- odbudowa materiałem kompozytowym
Pacjent po urazie - odbudowa uszkodzonych koron zębów materiałem kompozytowym.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń