Ładowanie strony
Korony pełnoceramiczne
- poprawa estetyki
W celu poprawienia estetyki przednich górnych siekaczy założono cztery korony pełnoceramiczne.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń