Ładowanie strony
Licowki ceramiczne
- poprawa estetyki
W celu poprawienia estetyki górnych „dwójek” i „trójek” założono cztery licówki pełnoceramiczne.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń