Ładowanie strony
Pełnoceramiczne licówki bez szlifowania
- poprawa estetyki
W celu poprawienia estetyki przednich górnych siekaczy założono cztery licówki pełnoceramiczne – zęby nie zostały oszlifowane.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń