Ładowanie strony
Liówki bez szlifowania
- poprawa estetyki
W celu poprawienia estetyki przednich górnych siekaczy założono cztery licówki pełnoceramiczne bez szlifowania zębów.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń