Ładowanie strony
Korona pełnoceramiczna
- poprawa estetyki
 W celu poprawienia estetyki lewego górnego siekacza założono u pacjentki koronę pełnoceramiczną.

Lek. stom. Magdalena Rodzoń