Ładowanie strony
Porycie recesji dziąsłowej
– pokrycie recesji przeszczepem tkanki łącznej pobranej z podniebienia
Pokrycie recesji dziąsłowej wraz z otworzeniem strefy dziąsła skeratynizowanego za pomocą przeszczepu tkanki łącznej pobranej z podniebienia. 

Lek. stom. Dawid Kubica